Предпазна мрежа

Фирмата ни има голям опит в монтажа на предпазна мрежа на автомагистрала (заешка ограда) като. Поставили сме над 500 000 м. предпазни мрежи на автомагистрали на територията на цялата страна. С цел осъществяването на доставката и монтажа на оградна предпазна мрежа по пътищата и магистралите в България и Европа, в съответствие с действащите технически норми и стандарти, ние разполагаме с всички необходими машини, съоръжения и квалифицирани кадри.
Според изискванията на Агенция  "Пътна инфраструктура" предпазните мрежи се поставят  на определени места спрямо напречния профил на автомагистралите, успоредно на платната на движение. Предпазната мрежа за автомагистрала се монтира с цел осигуряване на безопасност на движението и ограничаване на достъпа на животни до платната на движение на моторни превозни средства, и особено на места където има голяма интензивност и висока скорост на движение на МПС. При наличието на посочените условия е възможно поставянето на заешката ограда и на пътища от републиканската пътна мрежа независимо от класа на пътя. Критериите за монтаж на предпазна мрежа за диви животни и дребни гризачи (мрежа за автомагистрала), се поставя задължително по автомагистралите, и на тези от републиканките пътища, на които е предизвикано повече от едно пътно произшествие на километър от попаднало на платното домашно или диво животно.
Ние използваме единствената одобрена за момента от АПИ оплетена мрежа за автомагистрала с променлив размер на отвора по височина, с висок клас на цинково покритие над 273 g/m².