Парапети

Симинвест ООД имат опит в доставката и монтаж на парапет за пътни мостови съоръжения, съгласно техническа документация на Агенция Пътна инфраструктура. Предпазните парапети за съоръжения са предназначени да осигурят безопасно преминаване на пешеходци по тротоарите на пътни мостови съоръжения, подпорни и укрепителни стени. Мястото за поставянето на предпазни парапети се определя съгласно изискванията на съответните нормативи за проектиране на пътища и мостове. Монтирали сме парапетите за мостови съоръжения на автомагистрала Марица, на всички съоръжения на автомагистрала Люлин и на много други обекти по републиканската пътна мрежа. Монтираме и поддържаме предпазния парапет на територията на Столична община и др. – пешеходни парапети и парапети за пътни мостови съоръжения. Наред със задания за изпълнение на предпазен парапет за пътни мостови съоръжения изпълняваме пешеходен парапет по техническа документация на възложителя. Пешеходният парапет представлява тръбно-решетъчен парапет в няколко разновидности според техническите спецификации на клиента . В отговор на потребностите на нашите клиенти, фирмата ни изпълнява и други видове парапети, предназначени за пътища, подпорни стени, укрепителни стени и сгради.