Шумоизолиращи огради

Симинвест ООД е натрупала опит в доставката и монтажа на шумозаглушителни бариери на пътя с цел намаляване вредното въздействие на шума върху околната среда. Транспортните шумозащитни екрани са строителни съоръжения, които се проектират и изграждат успоредно с транспортните артерии – автомагистрали, железопътни линии и др, като тяхната цел е да сведат нивата на шум до нормативно определите норми за урбанизирани територии. Основните изходни данни при определяне на размерите на шумозащитното съоръжение (височина и дължина) са: шумова характеристика на транспортния поток, очаквано ниво на шума, достигащо до обекта на въздействие и граничните стойности на шум. Размерите на екраниращото съоръжение се определят в зависимост от необходимата конкретна акустична ефективност (намаляване на нивото на шума, достигащо до обекта на въздействие до хигиенната норма) и взаимното разположение на източника на шум, екрана и защитавания обект. Te зависят от необходимата му акустична ефективност, определена от превишението на хигиенната норма за шум за нощния период, който е определящ с по–строгото изискване по отношение на шума.
В последните години се обръща все по сериозно внимание на шумовото замърсяване и акустичните прегради стават все по популярни. Акустичните  огради имат за цел да предпазят населението от високи нива на шум от намиращите се в близост до техните домове автомагистрали и пътища.. В отговор на тази необходимост от щумозащитни огради, Симинвест ООД предлага доставката и монтажа на такива акустични стени, които се състоят от шумозаглушителни панели. Шумозаглушителните панели се изработват от различни материали. Акустичните огради, ограничаващи шума от пътния трафик могат да бъдат изградени от почва, бетон, зидария, дърво, метал и др.
Фирмата ни се е специализирала в изпълнението на шумозаглушителни огради от метал (стомана и алуминий) и от метал и PMMA (акрил). Имаме възможността да доставим и монтираме всякакъв тип и размер на шумозащитни огради, отговарящи на всички норми и стандарти на Европейския съюз, Агенция пътища и Министерство на околната среда и водите.

Най – големите ни проекти, свързани с доставката и монтажа на шумозаглушителни стени, са ж.п. линия Пловдив – Свиленград и Автомагистрала Люлин.