ЗА НАС

Симинвест ООД стартира през 1997 г. и развива дейност в областта на пътното строителство - доставка и монтаж на стоманени предпазни огради, съгласно EN 1317 и  допринася за  изграждането на модерна инфраструктура, като спазва всички изисквания на европейските стандарти и осигуряване на пътната безопасност. Симинвест ООД е пионер при прилагането  на метода набиване на стоманени колчета чрез високоударна набивна машина при монтажа на стоманена предпазна ограда. В консорциум с други три български фирми има успешно преминал краш - тест, съгласно EN 1317 - СПО 97.
Компанията е редовен член на Българска Браншова Асоциация "Пътна безопасност".
Фирмата има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството и система за производствен контрол, съгласно изискванията, както на EN 1317 така и на EN 1090, EN 3834. Симинвест ООД е преминала процедура по оценка на съответствието за произвежданите елементи за стоманени  конструкции: метални конструкции за фотоволтаични електроцентрали, елементи за стоманени предпазни огради, метални конструкции за допълнителни съоръжения (парапети, противошумови огради, стълбове за пътни знаци). При изграждането на соларни паркове Симинвест ООД използва набиването на стоманени профили чрез високоударна набивна машина, което допринася за бързо и качествено изпълнение.
Фирмата разполага с лиценз за международен превоз на товари за собствена и чужда сметка.
Симинвест ООД разполага със собствена производствена база, складова база и солиден автопарк.. Производствената база в гр. Радомир е оборудвана със съвременни машини и съоръжения. Изградени са открити и закрити складови площадки. Симинвест ООД разполага с верижни набивни машини с височина на набиване до 4300 мм, което позволява монтаж на голям диапазон конструкции, включително при пресечен терен. Фирмата се е специализирала в монтажа на мрежа за автомагистрали, предпазен парапет, шумозаглушителни системи, противозаслепителни системи, пътни знаци и табели, скоростоограничители и други пътни принадлежности. Симинвест ООД е първият и единствен вносител на революционен продукт – мрежи против снегонавяване. Дружеството разполага с висококвалифициран инженерно-технически и изпълнителен персонал, с което гарантира компетентно реализиране и качествено изпълнение на зададените поръчки. Симинвест ООД реализира голям обем строително-монтажна дейност в чужбина, свързана с монтаж на мантинели (СПО) и соларни паркове – Румъния, Гърция, Турция, Унгария, Македония и др.