Ограничителнисистеми за пътища

Основна дейност на Симинвест ООД е доставка и монтаж на стоманена предпазна ограда за пътища, съгласно EN 1317. За осъществяването на тази дейност, в съответствие с действащите технически норми и стандарти, ние разполагаме с всички необходими машини и съоръжения. Фирмата има закупени модерни верижни пневматични високоударни набивни машини с височина на набиване до 4300 мм, което позволява да се изпълняват всякакви видове стоманени предпазни огради. В началото на 2011 година влязоха в сила нормите, които са задължителни за страните членки на европейския съюз относно ограничителните системи за пътища.
В началото на 2011 година влязоха в сила нормите, които са задължителни за страните членки на европейския съюз относно ограничителните системи за пътища.
Съгласно EN 1317 стоманените предпазни огради трябва да бъдат изпитани чрез краш тестове и да имат CE маркировка. С тази маркировка производителите декларират, че продуктите (предпазните елементи) отговарят на съществените изисквания на европейската директива на строителните продукти. Чрез изпитване на удар (краш тест) се гарантира оставане на превозното средство в габарита на пътя, по-голяма безопасност на пътниците и по-малко поражения върху МПС при евентуален удар в стоманената предпазна ограда. Сертифицирането на пътната ограда съгласно този стандарт гарантира минимални щети върху автомобила, по-голяма безопасност за пътниците и свежда до минимум опасността от навлизане на автомобила в насрещното движение. Такова изпитване на ограничителни системи за пътища Симинвест ООД е провела през 2012 г. в Италия - лаборатория C.S.I. Spa Certificazione e testing, номерa 106\ME\HRB\11 Rev.1 и 105\ME\HRB\11 Rev.1.

След проведения одит на системата за производствен контрол и успешното първоначално изпитване на ограничителната система на Консорциум Пътна безопасност, чийто член е Симинвест ООД, фирмата успешно беше сертифицирана съгласно БДС EN 1317 и е производител на елементи за стоманена предпазна ограда.
Разполагаме с квалифициран изпълнителен персонал с необходимия образователен ценз и опит в изпълнението на пътна ограничителна система EN 1317. В техническия ни отдел е зает висококвалифициран инженерно-технически персонал, разполагаме с достатъчен брой монтажници и техника, което осигурява голяма мобилност на нашите екипи и бърза и навременна организация за изпълнението на краткосрочни и дългосрочни поръчки.
Извършили сме монтаж на пътни ограничителни системи на всички магистрали и на голяма част от пътищата в обхвата на републиканската пътна мрежа на България. Дружеството активно взаимодейства с общинските администрации и взима участие в поддръжката и изграждането на градската улична мрежа на Столична община, Община Перник, Община Плевен, Община Кюстендил и редица други, като един от най-значимите ни проекти на територията на републиканската пътна мрежа е изцяло изградената от нас Автомагистрала Люлин.


Системи N2

Схеми   Използване   ASI   W
ESP Plus W1 Единична пътна B W1
Super Rail ES/1.0 Единична пътна A W2
AG 04 2.00 Единична пътна A W3
ESP BOS Единична пътна B W3
ESP/2.0 Единична пътна A W4
ESP/2 Plus Единична пътна A W4
ESP/4 Единична пътна A W5

Системи H1

Схеми   Използване   ASI   W
Super Rail ES/1,0 Единична пътна A W2
EDSP/1,33 Единична пътна A W4
PSUK/2,0 Единична пътна A W4
AG 04 2.00 Единична пътна A W4
ESP/1.33 Единична пътна A W4
Super Rail ES/1,33 Единична пътна A W4
EDSP/2,0 Единична пътна A W5
DDSP/4,0 Двойна пътна A W6

Системи

Схеми   Използване   ASI   W
EDSP-Bw/1,33 Единична мостова A W5

Системи

Схеми   Използване   ASI   W
Flextra Super Rail EDSP Единична пътна A W5

Системи H2

Схеми   Използване   ASI   W
AG02H2 Bilateral barrier installed on asphalt B W2
Super Rail VZB Единична пътна B W3
Super Rail Единична пътна A W4
Super Rail Double Двойна пътна B W4
Super Rail ECO Единична пътна B W4
Super Rail ECO MÜF Единична пътна A W4
Super Rail ECO Double Двойна пътна B W4
Super Rail ECO 1A Двойна пътна A W4
Super Rail Light Единична пътна B W5
DDSP/1,33+SL Двойна пътна A W7

System Pile-Driven

Схеми   Използване   ASI   W
Super Rail Bw Единична мостова B W4
Super Rail Double Bw Двойна мостова B W4
Super Rail Eco Bw Единична мостова A W4
Super Rail Light Bw Единична мостова B W4
EDSP-BW/1,33 Единична мостова A W7

System Pile-Driven

Схеми   Използване   ASI   W
Flextra Super Rail Concrete

Системи H3

Схеми   Използване   ASI   W
AG01H3 Единична пътна B W7

Системи H4B

Схеми   Използване   ASI   W
Super Rail Double Единична пътна B W5
Super Rail Plus Единична пътна B W5
Super Rail Единична пътна A W7

System On Structures

Схеми   Използване   ASI   W
Super Rail Plus Bw Единична мостова B W6