Симинвест ООД предлага различни услуги в сферата на пътната безопастност. Изграждане на предпазни мрежи тип заешка ограда, предпазни огради и парапети, пътна сигнализация, пана срещу заслепяване, шумоизолиращи огради.