Соларни паркове

Симинвест ООД предпага конструктивни решения за изработка и монтаж на носещи конструкции за фотоволтаични инсталации и соларни паркове. Фирмата се е специализирала в изработването, изграждането и цялостното изпълнение на няколко типа метални конструкции за фотоелектрически инсталации. Имаме разработени от проектанти стоманени конструкции за соларен парк от мантинелен тип – различни варианти на статични конструкции и такива с променлив ъгъл от 22°до 64°. Предлагаме и метални конструкции за соларни паркове тип профилен.
Техническият ни отдел се състои от високо образовани специалисти, които имат подходящата квалификация за определяне на техническите изисквания към конструкциите и контролират производствения процес на елементите им. Във фирмата ни е зает екип от висококвалифицирани оператори на набивни машини и помощен персонал, което гарантира качественото изпълнение на проектите и удовлетвореността на нашите клиенти от добре свършената работа. Разполагаме с около 10 на брой бригади, специализирани в изграждането на соларни паркове и солиден автопарк, което спомага за високата мобилност на екипите ни и своевременната рекция и бързина при изработката и монтажа на конструкциите, работим за постоянното повишаване на квалификацията на нашите работници и постигане на максимално ниво на професионализъм. Разполагаме също така с високоударни набивни машини от най-ново поколение с височина на набиване до 4300мм, което позволява монтаж на голям диапазон конструкции, включително при пресечен терен. На разположение на фирмата за монтаж на металните конструкции за фотоволтаични електроцентрали са 17 набивни машини, което обезпечава изпълнението както на краткосрочни, така и на дългосрочни проекти. Симинвест ООД има сертификат съгласно изискванията на ЕN 1090 за изработката на стоманени конструкции и съответствието им е оценено от външни институции.
Дружеството разполага със собствена производствена база, където се изработват всякакви видове носещи конструкции за фотоволтаични електроцентрали, както и стоманени конструкции по техническо задание на възложител.