Пътна сигнализация и знаци

Симинвест ООД извършва доставка и монтаж на всякакви средства за допълнителна защита, обозначение и сигнализация:

  • Пътни знаци – фирмата ни е специализирана в доставката и монтажа на пътни знаци, рекламни и указателни табели, съгласно техническите и нормативните изисквания и изискванията на нашите клиенти. Монтирали сме указателните табели и пътните знаци на редица пътища от републиканската пътна мрежа и АМ Люлин, АМ Тракия и др,
  • Промишлени табели – Симинвест ООД извършва монтаж на идентификационни знаци и табели по задание на своите клиенти.
  • Светлоотразители – фирмата ни се занимава с производство и монтаж на светлоотразителни елементи в няколко разновидности в зависимост от техническите изисквания за стоманените предпазни огради.
  • Стоманени еластични колчета за ограничаване габаритите на пътя
  • Антипаркинг елементи
  • Скоростоограничители и др.