Tel çit

Şirketimizin otoban tel çit (tavşan çiti) montajı işlerinde büyük bir deneyimi vardır. Ülke genelinde 500 000 metreden fazla otoban çitleri monte etmişizdir. Bulgaristan’da ve Avrupa’da yürürlükteki teknik norm ve standartlara uyularak otoyol ve otoban sarma çitleri tedariki ve montajı için gereken her türlü makine, ekipman ve vasıflı teknik elemanlarımız vardır.
Karayolları Genel Müdürlüğünün şartlarına göre güvenlik çitleri, otobanların enine kesit profillerine göre belirli yerlere, otoban şeridine paralel olarak monte edilmektedir. Otobanlardaki güvenlik çitleri, hayvanların yola erişimini önlemek üzere ve özellikle trafiğin yoğun ve yüksek süratli olduğu yerlerde trafiğin güvenliğini sağlamak amacıyla konulmaktadır. Yoğun ve süratli bir trafik söz konusu olduğu takdirde karayolun kategorisi her ne olursa olsun tavşan çiti konulabilir. Yol üzerine evcil veya yabani hayvan çıkması nedeniyle birden fazla trafik kazası yaşanan otoyollara hayvanın çıktığı noktadan 1 km boyunca ve otobanlara yabani hayvan ve ufak kemirgenlere karşı güvenlik çiti (otoban çiti) konulması zorunludur. Şu anda otobanlar için sadece Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan, 273 g/m² yüksek çinko kaplamalı sınıfından, göz yüksekliği değişken ebatlı olan örgü çit kullanmaktayız.