Ses yalıtım panelleri

Siminvest Ltd Şti., gürültünün çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla kullanılan ses önleyici bariyerlerin tedariki ve montajı alanında büyük bir tecrübe birikimine sahiptir. Otoyol ses bariyerleri, gürültüyü kentsel mahaller için mevzuata göre müsaade edilen seviyelere kadar azaltmak amacıyla otoban, demiryolu vb. ulaşım yollarına paralel olarak kurulmaktadır.
Ses önleyici sistemlerin ebatları (yüksekliği ve uzunluğu) belirlenirken trafik akımının ses parametreleri, tesise ulaşması beklenilen gürültü seviyesi ve gürültünün limit değerleri esas alınmaktadır. Gürültü bariyeri sisteminin ebatları, sağlanması gereken ses yalıtımının etkinliğine (tesise ulaşan gürültü seviyesini sağlık normlarının gerektirdiği seviyeye) ve gürültü kaynağının, ses bariyeri sisteminin ve korunan tesisin bulunduğu noktalarının konumu ve aralarındaki mesafeye göre belirlenir. Anılan ebatlar, müsaade edilen gürültü seviyesi gece saatleri için daha düşük olan gürültü normuna göre sağlanması gereken ses yalıtımının etkinliğine bağlıdır.
Son yıllarda gürültü kirliliği konusuna büyük önem verilmekte ve ses bariyerleri gittikçe daha da popüler hale gelmektedir. Ses bariyerlerinin amacı, halkı evlerine yakın otoban ve otoyollardan gelen gürültüden kurtarmaktır. Siminvest Ltd Şti., toplumun bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere ses yalıtım panellerinden oluşan gürültü bariyerleri tedarik ve montaj hizmeti önermektedir. Ses yalıtım panelleri çeşitli malzemelerden imal edilmektedir. Trafik gürültüsünü sınırlayan gürültü bariyerleri, topraktan, betondan, duvar örme şeklinde, ahşaptan, demirden vs. malzemelerden kurulabilir.
Şirketimiz, demirden (çelik ve alüminyum) ve PMMA’dan (akril) mamul gürültü bariyerlerinin kurulmasında uzmanlaşmıştır. Avrupa Birliğinin, Karayolları Genel Müdürlüğünün ve Çevre ve Su Bakanlığının tüm norm ve şartlarına cevap veren çeşitli tip ve ebatlarda gürültü bariyerleri tedarik ve monte edebiliriz.
Gürültü bariyerleri tedarik ve montaj alanında gerçekleştirdiğimiz en büyük projeler Plovdiv - Svilengrad demiryolu ve Lülin otobanıdır.