Симинвест ООД стартира през 1997 г. и развива дейност в областта на пътното строителство - доставка и монтаж на стоманени предпазни огради, съгласно EN 1317 и  допринася за  изграждането на модерна инфраструктура, като спазва всички изисквания на европейските стандарти и осигуряване на пътната безопасност. Симинвест ООД е пионер при прилагането  на метода набиване на стоманени колчета чрез високоударна набивна машина при монтажа на стоманена предпазна ограда. В консорциум с други три български фирми има успешно преминал краш - тест, съгласно EN 1317 - СПО 97.

Continue